Переважно хмарно

-1°C

Новогродівка

Переважно хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 11.27 km/h

logo062

Часткове відшкодування вартості путівок

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам придбати путівку для оздоровлення Вашої дитини за методом часткового відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області.

 На часткове відшкодування вартості путівки один раз на рік мають права сім’ї з дітьми на кожну дитину віком від 7 до 18 років за місцем проживання, постійної реєстрації або реєстрації місця проживання внутрішньо переміщеної особи за умови, що дитині не надавалась уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, лікувальними закладами та установами в поточному році путівка до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів.

На одну дитину від 7 до 18 років відшкодування вартості путівки здійснюється з розрахунку двох прожиткових мінімумів (у поточному 2018 році – 3720,00 грн.)

Джерелами оплати залишкової вартості путівки можуть бути кошти:

батьків;

роботодавців, з якими батьки знаходяться у трудових відносинах;

первинних організацій профспілок, членом яких є один з батьків дитини;

благодійних організацій;

інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

З метою направлення дитини на оздоровлення, до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Новогродівської міської ради від одного з батьків дитини (осіб, які їх заміняють) або від уповноважених представників громадських об’єднань, організацій професійних спілок і роботодавців, членами/працівниками яких є батьки подаються наступні документи:

заяву про намір придбання путівки для дітей, які виховуються в сім’ях (додаток №1) (у разі подання заяви за місцем проживання, яке не співпадає з місцем реєстрації, батьки (особи, які їх замінюють) додатково надають інформацію про те, що дитина не перебуває на обліку для забезпечення путівкою, а особи, які мають реєстрацію місця проживання на непідконтрольній українській владі території, та мають статус внутрішньо перемішеної особи додатково надають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання та довідки навчального закладу про відсутність користування пільговою путівкою за бюджетні кошти в поточному році)

копію свідоцтва про народження дитини;

копію паспорту одного із батьків дитини або осіб, які їх замінюють (сторінки 1, 2, 7, 11-16);

копію облікової картки платників податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

довідку про реєстрацію місця проживання;

довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб;

у разі оплати залишкової вартості путівки юридичними особами (роботодавцями, профспілковими організаціями, благодійними організаціями) надається гарантійний лист за підписом керівника відповідного підприємства, установи, організації щодо сплати вартості путівки з урахуванням часткового її  відшкодування за рахунок коштів місцевих бюджетів;

у разі оплати залишкової вартості путівки батьками самостійно, це підтверджується їх забов’язанням в п.1 заяви.

Проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку забезпечується безпосередньо батьками дитини за рахунок власних коштів та/або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Якщо батьками порушені вимоги статті 18 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», пункту 10 Типового положення про дитячий заклад  оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 422, діти до закладу не приймаються, а кошти повертаються за джерелами надходжень.

За додатковою інформацією звертайтеся до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Новогродівської  міської ради за  телефонами (050)1616991 або (050)1768498.

 ПЕРЕЛІК дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які будуть приймати участь у реалізації заходів щодо часткового відшкодування вартості путівок для  дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми у 2018 році завантажти тут...