• Головна
  • Екологія
  • Новини
  • Інформація щодо отримання у 2019 році дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Інформація щодо отримання у 2019 році дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

               Згідно статті 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, другої або третьої групи.

       Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані:

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

 - вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря

Особи, винні у:

 - порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; 

 - викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до закону; 
 - перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

  - порушенні встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричинило забруднення атмосферного повітря;

  - невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;

 - ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря, джерела забруднення, а також приховуванні або перекрученні відомостей про стан атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря;

- недотриманні норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, несуть відповідальність згідно з законом.

            Адміністрація міста  наполегливо просить Вас  у разі ведення господарської діяльності, що здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльності яка пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан  оформити у найкоротші строки  дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

   Необхідна інформація надається в управлінні міського господарства Новогродівської міської ради за адресою м.Новогродівка вул..О.Кошового,46 (1 пов. Каб.1.11)