• Головна
Документ № 9 від 20.01.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

20.01.2016 №9
 
Про міську евакуаційну комісію

        Відповідно до Закону України «Про цивільний захист населення України», керуючись статтею 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

 

1.  Затвердити:

   1)  Склад міської евакуаційної комісії (додається).

   2)  Положення про міську евакуаційну комісію (додається). 

2. Вважати рішення виконкому Новогродівської міської ради від 24.04.2002 №74 «Про міську евакуаційну комісію»  таким, що втратило чинність.

  

          

Новогродівський міський голова                                          Л.М. Білецька

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     рішення виконкому                   

                                                                                     20 січня 2016 року__№  _9_

                                   

                                                                                                                                  

                                                СКЛАД 

                               міської евакуаційної комісії

 

Булі                                          - перший заступник міського голови, голова комісії

Людмила Петрівна                                                     

 

Мусейко                                  - секретар міської ради,  заступник голови комісії

Костянтин Іванович

 

Усов                                         - начальник відділу з мобілізаційної роботи,

Максим Олександрович               надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

                                                  населення,  секретар  комісії    

                                                                                                                                                                                                     

                                                   Члени

 

Вороновська                            - заступник  головного лікаря Новогродівської

Раїса Іванівна                             центральної  міської лікарні                    

                                                                                                             

Гриценко                                  - помічник директора по транспорту

Дмитро Олександрович               ВП «Шахта 1/3 Новогродівська» ( за згодою)

                                                  

Іванчищина                              - завідувач сектору статистики в м. Новогродівка  

Ольга Олександрівна                       

 

Калашнік                                  - старший оперуповноважений карного розшуку

Євген Вікторович                       Селідовського відділення  поліції

                                                 Красноармійського відділу національної поліції                       

                                                 в Донецькій області (за  згодою)

 

Колосова                                  - заступник начальника Новогродівського міського

Світлана Миколаївна                  управління соціального захисту населення                                        

 

Мерзлікін                                  - начальник управління міського господарства

Володимир Володимирович         Новогродівської міської ради

 

Педько                                       - головний спеціаліст відділу економіки    

Раїса  Олександрівна                   Новогродівської міської ради

 

 

Перший заступник міського голови                                                  Л.П. Булі

 

                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО    

                                                                                              рішення  виконкому  

20 січня 2016   № 9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про міську евакуаційну комісію

 1. Евакуаційна комісія (далі евакокомісія) є органом управління цивільного захисту населення, який створюється з метою проведення заходів щодо організованої евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період. Евакокомісія підпорядковується міському голові.

2. Евакокомісія у своїй роботі керується нормативно-законодавчими актами з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, наказами начальника цивільного захисту міста і цим Положенням.

3.  Основними  завданнями  евакокомісії    є:                                                            

1) планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;                                                                                                                                         2) планування, приймання та розміщення евакуйованого населення, яке прибуває       на територію            міста   з           інших районів; 

3) підготовка населення до проведення евакуаційних заходів;                             

4) організація оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій   та початок евакуації;                                                                                                 

5) підготовка пунктів для розміщення евакуйованого населення;                     

6) залучення до виконання евакуаційних заходів сил і засобів підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та координація їх дій;   

7) контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення   евакуаційних перевезень;                                                          

8)  визначення місць посадки (висадки) населення та маршрутів руху евакуйованого населення транспортними засобами і пішки;                             

9) організація, розроблення, погодження та затвердження планів евакуації підпорядкованихевакуаційних      груп    міста;                                                        

10)   організація приймання евакуйованого населення та ведення його обліку;             

11) здійснення інших функцій, які пов’язані з покладеними на неї завданнями.                                                                                                                                                            З метою виконання покладених завдань комісія створює групи:                        

-           з  обліку еваконаселення;                                                                                          

-           з обліку перевезень автомобільним транспортом;                                                   

-           матеріального та медичного забезпечення;                                                            

-           обліку та розміщенню еваконаселення у безпечних районах;                      

-           зв’язку та оповіщення;                                                                                       

-           охорони громадського порядку;                                                                       

-         організація харчування.

4.    Евакокомісія має право:                                                                                      

1)   приводити в готовність всі евакуаційні органи, необхідні сили і засоби та керувати їх діями з евакуації населення;                                                                    

2)         залучати для проведення евакуаційних заходів, сили і засоби суб’єктів господарювання (підприємств, установ і організацій) незалежно від форми власності;                                                                                                                     

3)         доводити, в межах своєї компетенції, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності і підпорядкування, завдання з виконання евакуаційних заходів та здійснювати контроль за їх виконанням;

4)         проводити перевірки стану готовності підпорядкованих евакуаційних груп та служб забезпечення до дій за призначенням;                                            

5)         приймати рішення, в межах повноважень евакокомісії, під час проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації.

5.Організація      роботи          евакокомісії.  

Евакокомісія працює згідно з річним планом роботи комісії, який затверджується головою евакуаційної комісії. Контроль за виконанням рішень комісії покладається на секретаря   комісії.  

Засідання евакокомісії проводяться у разі виникнення потреби, але не рідше одного разу в квартал. Рішення комісії оформляється протоколом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Перший заступник міського голови                                                      Л.П. Булі 

Положення про міську евакуаційну комісію розроблено відділом з мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Начальник відділу                                                                                                       М.О. Усов